2019 SGK Teşviği Danışmanlığı

1703 Teşvik Hesaplama

Güncel SGK Teşvikleri

27103 Teşvik Şartları

SGK Teşvik Sorgulama

5 Puana Ek Olarak Uygulanan 6 Puanlık İndirim Teşviği

6 Puanlık bölgesel indirim teşviğiyle 51 il ve 2 ilçede 5 puanlık prim teşvikine ek olarak 6 puanlık da bölgesel istihdam prim teşviki uygulanıyor. Bu indirim 2019 yılının sonuna kadar devam edecek. Uygulamanın kuralları gereği inidrimlerden 10 sigortalı çalıştıran işyerleri faydalanabiliyordu. 2019 yılında yapılan düzenleme ile 1-9 kişi çalıştıran iş yerleri de bölgesel sgk teşviğinden yararlanabilecek. Özel sektör işverenlerine öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanacak. İlgili teşvikten yararlanabilmek için bir çok kural bulunmaktadır. İlgili hesaplamaların yapılması, bir çok şarta bağlıdır, teşvikten yararlanıp yararlanamayacağınızı gösteren teşvik raporunuz için bize ulaşabilirsiniz.

Genel şartlardan bahsetmek gerekirse teşvikten yararlanmak için aylık prim ve hizmet belgesi SGK'ya yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Herhangi bir gecikme olmaması gerekmektedir. Türkiye genelinde prim-idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezasının olmaması gerekmektedir. Ceza borcu varsa bile yapılandırılmış ve yapılandırılan borçların zamanında ödenmesi gerekmektedir.

Asgari Ücret Desteği

2018'de 9 ay süresince uygulanan asgari ücret desteği 2019 süresince 12 ay boyunca uygulanacak. Destekten uzun vadeli sigorta kollarına tabi işçileri çalıştıran işverenler yararlanacak. Bu segmente sakatlık, yaşlılık ve ölüm sayılabilir. Asgari ücret desteği, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL olarak uygulanmakta. 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri içinse bu teşvik 150 TL olarak uygulanacak. Bu teşvikte de bazı ana şartlar bulunmakta, sgk prim borcu ve gecikmesi olanlar, kaçak işçi çalıştıranlar, şirketler arası istihdam kaydırması yapanlar, çalışanların prime esas kazançlarını eksik bildirenler yararlanamayacaklar.

Genel şartlardan bahsetmek gerekirse teşvikten yararlanmak için aylık prim ve hizmet belgesi SGK'ya yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Herhangi bir gecikme olmaması gerekmektedir. Türkiye genelinde prim-idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezasının olmaması gerekmektedir. Ceza borcu varsa bile yapılandırılmış ve yapılandırılan borçların zamanında ödenmesi gerekmektedir.

Kadın ve Gençler için Özel Destek

İşsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerine prime esas kazanç üst sınırına kadar sgk primi işveren payları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Bu teşvik 2020 sonuna kadar sürecek. Teşvikten yararlanmanın bir çok şartı bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları çalışanın son 6 aydır işsiz olması gerekiyor. Teşvikten yararlanma süreleri ise değişiklik gösteriyor. 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12-54 ay , 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere ise 6-30 ay uygulanabiliyor. Çalışırken mesleki yeterlilik belgesi alan, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar, iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenler için yararlanma süresi 12 ay olarak belirlenmiştir.

İLETİŞİM FORMU